O Nas

Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej SYJON powstało w sierpniu 2018 roku. Członkowie Stowarzyszenia tworzą Zespół Muzyczny SYJON, który jest integralną częścią Stowarzyszenia zapisaną w jego Regulaminie.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wartości patriotyczno-chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze i dziedzictwie narodowym poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych. Stowarzyszenie oraz Zespół Muzyczny SYJON tworzą ludzie w różnym wieku i każdy jest pasjonatem muzyki. Trud pracy, ambitne cele, autorskie projekty w postaci napisanych własnych tekstów oraz muzyki sprawiły, że od początku istnienia Stowarzyszenie dąży do tego, żeby się rozwijać i uczestniczyć w różnych projektach o charakterze kulturalnym na coraz większą skalę. Od momentu powstania Stowarzyszenie jest bardzo aktywne w obszarze upowszechniania kultury polskiej, a dowodem tej aktywności jest organizacja i czynny udział w wydarzeniach oraz koncertach min. takich jak:

– Oprawa muzyczna XXVII Ogólnopolskiego Noworocznego Spotkania Opłatkowego Honorowych Dawców Krwi – Bełchatów

– Koncert Kolęd i Pastorałek – Wartkowice

– Koncert Kolęd i Pastorałek – Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Bełchatów

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Ostrowiec Świętokrzyski

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Przemyśl

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Bielsk Podlaski

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Kalisz

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Radomsko

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Sieradz

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Włocławek

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Dębica

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Nowy Sącz

– Koncert Uwielbienia pt. ,,Matko, co prószysz śniegiem” – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– Koncert Chwały – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– Oprawa muzyczna Rekolekcji Wielkopostnych – Sędziejowice

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Łask

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Limanowa

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Skierniewice

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Pabianice

– Koncert Maryjny z okazji Archidiecezjalnej Pielgrzymki Grup Żywego Różańca Archidiecezji Łódzkiej do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej – Łask

– Koncert Uwielbienia – Jarmark Dominikański – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– Koncert Chwały i Pokoju – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– „Bo kochać to znaczy tworzyć” – Koncert Patroni Roku 2021 – Teatr Wielki w Łodzi

– Oprawa muzyczna Rekolekcji Wielkopostnych dla młodzieży – Tomaszów Mazowiecki

– Koncert poświęcony świętym Patronom na czas epidemii tj. Czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej oraz bł. Ojcu Rafałowi Chylińskiemu – Bełchatów

– Koncert bez barier przez Maryję do trzeźwości – Bełchatów

– Koncert z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. ,,Wszystko postawiłem na Maryję” – Piotrków Trybunalski

– Koncert Kolęd i Pastorałek pt. ,,Święta noc w Betlejem” – Parzno

– Wieczór Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Parzno

– Koncert Chwały on-line – Giganty Mocy – Bełchatów

– Koncert Pieśni Patriotycznych – Parzno

– Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – Bełchatów

– Koncert Maryjny AVE MARIA – Giganty Mocy – Bełchatów

– Oprawa muzyczna XXXIV oraz XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę – Częstochowa

– Oprawa muzyczna Rekolekcji Ewangelizacyjnych – Brańsk

– Koncert Uwielbienia OGRODY PANA – Bełchatów

– Koncert Maryjny – Tomaszów Mazowiecki

– Koncert ku czci Sługi Bożej Wandy Malczewskiej – Parzno

– Parafiada, Koncert Uwielbienia – Kamieńsk

– Koncert Uwielbienia – Kluki

– Koncert Uwielbienia – Sulmierzyce

Warto wspomnieć, że nawet w okresie stanu epidemicznego byliśmy cały czas aktywni. Zgodnie z tym co powiedział Święty Jan Paweł II ,,…wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali…” obraliśmy sobie za cel, żeby niezależnie od sytuacji cały czas uczestniczyć w życiu społecznym. Organizując różnego rodzaju wydarzenia patriotyczno-religijne chcieliśmy wzmacniać ducha narodu, który w pewnym momencie został zachwiany i wprowadził duży niepokój wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród seniorów. W okresie epidemii zorganizowaliśmy i wzięliśmy muzyczny udział w kilkunastu wydarzeniach, a były to min.: Adoracje Najświętszego Sakramentu, Koncert poświęcony świętym Patronom na czas epidemii tj. Czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej oraz bł. Ojcu Rafałowi Chylińskiemu, Koncert bez barier przez Maryję do trzeźwości, Koncert z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. ,,Wszystko postawiłem na Maryję”, Koncert Uwielbienia poświęcony Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, Koncert Chwały, który odbył się w Święto Bożego Ciała, Oprawa Muzyczna XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę, Wieczór Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” oraz Koncert Kolęd i Pastorałek pt. ,,Święta noc w Betlejem”. W/w wydarzenia poprzez profil na Facebooku Zespołu Muzycznego Syjon, kanał Youtube Jasna Góra oraz TV Trwam obejrzało wiele tysięcy osób w Polsce i za granicą. Nasze dotychczasowe ponad pięcioletnie działania kulturalne poprzez patronaty honorowe i medialne wsparło ponad 100 instytucji w tym: Biskupi, Wojewodowie, Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz telewizje, radia, gazety i portale internetowe.