O Nas

Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej SYJON powstało w sierpniu 2018 roku. Członkowie Stowarzyszenia tworzą Zespół Muzyczny SYJON, który jest integralną częścią Stowarzyszenia zapisaną w jego Regulaminie.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wartości patriotyczno-chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze i dziedzictwie narodowym poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych. Stowarzyszenie oraz Zespół Muzyczny SYJON tworzą ludzie w różnym wieku i każdy jest pasjonatem muzyki. Trud pracy, ambitne cele, autorskie projekty w postaci napisanych własnych tekstów oraz muzyki sprawiły, że od początku istnienia Stowarzyszenie dąży do tego, żeby się rozwijać i uczestniczyć w różnych projektach o charakterze kulturalnym na coraz większą skalę. Od momentu powstania Stowarzyszenie jest bardzo aktywne w obszarze upowszechniania kultury polskiej, a dowodem tej aktywności jest organizacja i czynny udział w wydarzeniach oraz koncertach min. takich jak:

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Dębica

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Nowy Sącz

– Koncert Uwielbienia pt. ,,Matko, co prószysz śniegiem” – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– Koncert Chwały – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– Oprawa muzyczna Rekolekcji Wielkopostnych – Sędziejowice

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Łask

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Limanowa

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Skierniewice

– Koncert pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ – Pabianice

– Koncert Maryjny z okazji Archidiecezjalnej Pielgrzymki Grup Żywego Różańca Archidiecezji Łódzkiej do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej – Łask

– Koncert Uwielbienia – Jarmark Dominikański – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– Koncert Chwały i Pokoju – Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

– „Bo kochać to znaczy tworzyć” – Koncert Patroni Roku 2021 – Teatr Wielki w Łodzi

– Oprawa muzyczna Rekolekcji Wielkopostnych dla młodzieży – Tomaszów Mazowiecki

– Koncert poświęcony świętym Patronom na czas epidemii tj. Czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej oraz bł. Ojcu Rafałowi Chylińskiemu – Bełchatów

– Koncert bez barier przez Maryję do trzeźwości – Bełchatów

– Koncert z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. ,,Wszystko postawiłem na Maryję” – Piotrków Trybunalski

– Koncert Kolęd i Pastorałek pt. ,,Święta noc w Betlejem” – Parzno

– Wieczór Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” – Parzno

– Koncert Chwały on-line – Giganty Mocy – Bełchatów

– Koncert Pieśni Patriotycznych – Parzno

– Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – Bełchatów

– Koncert Maryjny AVE MARIA – Giganty Mocy – Bełchatów

– Oprawa muzyczna XXXIV oraz XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę – Częstochowa

– Oprawa muzyczna Rekolekcji Ewangelizacyjnych – Brańsk

– Koncert Uwielbienia OGRODY PANA – Bełchatów

– Koncert Maryjny – Tomaszów Mazowiecki

– Koncert ku czci Sługi Bożej Wandy Malczewskiej – Parzno

– Parafiada, Koncert Uwielbienia – Kamieńsk

– Koncert Uwielbienia – Kluki

– Koncert Uwielbienia – Sulmierzyce

W okresie stanu epidemicznego zgodnie z tym co powiedział Święty Jan Paweł II ,,…wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali…” obraliśmy sobie za cel, żeby cały czas być aktywnym w życiu społecznym. Organizując różne wydarzenia patriotyczno-religijne chcieliśmy wzmacniać ducha narodu, który w pewnym momencie został zachwiany i wprowadził duży niepokój wśród społeczeństwa i wiernych. Od momentu ogłoszenia epidemii zorganizowaliśmy i wzięliśmy muzyczny udział w 17-stu wydarzeniach, a były to min.: Adoracje Najświętszego Sakramentu, Koncert poświęcony świętym Patronom na czas epidemii tj. Czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej oraz bł. Ojcu Rafałowi Chylińskiemu, Koncert bez barier przez Maryję do trzeźwości, Koncert z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. ,,Wszystko postawiłem na Maryję”, Koncert Uwielbienia poświęcony Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, Koncert Chwały, który odbył się w Święto Bożego Ciała, Oprawa Muzyczna XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę, Wieczór Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” oraz Koncert Kolęd i Pastorałek pt. ,,Święta noc w Betlejem”. W/w wydarzenia poprzez profil na Facebooku Zespołu Muzycznego Syjon, kanał Youtube Jasna Góra oraz TV Trwam obejrzało wiele tysięcy osób w Polsce i za granicą.