Rekolekcje wielkopostne w Sędziejowicach

,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” ~ J 11, 25 ❤

Przeżywamy piękny okres Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty, czas nawrócenia. Jest to również czas na przygotowanie swojego serca na największy dar Pana Jezusa dla nas. Tym darem jest MIŁOSIERDZIE BOGA OJCA❗️❤

Wielką pomocą w przygotowaniu się na ten dar, są rekolekcje wielkopostne, które organizowane są w naszych parafiach, w całej Polsce❗️😇🥰

Z całego serca zachęcamy, by skorzystać z tego wyjątkowego czasu i spędzić go z otwartym sercem z Panem Jezusem. On czeka właśnie na Ciebie❗️❗️❗️❤️

W minioną niedzielę, tj. 26.03.2023r. mieliśmy zaszczyt posługiwać na Mszach Świętych z nauką rekolekcyjną w Sędziejowicach❗️
Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi za zaproszenie❗️🥰🥰

Serdeczne dzięki składamy Panu Bogu za to, że uzdolnił nas do chwalenia Go muzyką i śpiewem. Wierzymy, że Pan Bóg poprzez tę muzykę i naukę rekolekcyjną, rozpalił zgromadzone serca płomieniem ogromnej MIŁOŚCI❤️🎤🎹🎸🥁🎻
Bóg zapłać❗️
Życzymy błogosławieństwa Bożego na następne dni Wielkiego Postu❗️

Poniżej fotorelacja z minionego wydarzenia!

Koncert Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” w Łasku

,,Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!’
~Homilia, Warszawa 1979 r.

Kochani❗❗❗
W dniu 29.10.2022r. w Sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbył się czwarty Koncert z cyklu Koncertów Papieskich w wykonaniu Zespołu Muzycznego SYJON wraz z Henrykiem Czichem (UNIVERSE) 💛🤍🥰😇
Tym samym, cykl październikowych koncertów poświęconych św. Janowi Pawłowi II pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności’’ dobiegł końca ❗💛🤍

Wielkie dzięki składamy Panu Bogu za Jego prowadzenie, za Ojcowską miłość, której nam nie szczędził oraz za wszelkie łaski, którymi nas obdarzył❗❤😇
Dziękujemy Matce Najświętszej za Jej troskę, opiekę i orędownictwo w trudach i radościach❗🤍💙Dziękujemy naszemu Patronowi św. Janowi Pawłowi II za wstawiennictwo za całym Stowarzyszeniem, Zespołem, oraz za osobami potrzebującymi uzdrowienia i wsparcia duchowego 😇🥰

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą obecność, za wspólną modlitwę i za każde dobre słowo❗❤

Dziękujemy Dyrekcji Łaskiego Domu Kultury za możliwość organizacji czwartego koncertu ❗😇

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,,Kultura – Interwencje. Edycja 2022.”❗❗❗

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Łasku za udzielenie wsparcia finansowego❗❗❗

Patronatem Honorowym wydarzenie zostało objęte przez:
– Metropolitę Łódzkiego abp Grzegorza Rysia ❗😇
– Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia’’❗😇
– Starostę Łaskiego Pana Piotra Wołosza ❗😇

Dziękujemy pracownikom Łaskiego Domu Kultury za okazaną pomoc techniczno-organizacyjną❗😇

Dziękujemy Partnerom/Darczyńcom: Strzelnicy SHOTBOM, Firmie Ł&K, Klinice Wolmed, restauracji ,,Cud, Miód i Orzeszki’’ oraz Społecznej Akademii Nauk ❗😇

Dziękujemy Patronom Medialnym: TVP3 Łódź, 8 TVR, Portalowi Chrześcijańskie Granie i Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela. ❗😇

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przybyli na to wydarzenie.❗❤️😇🥰

Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi ❗❗❗❤️😇🥰

Koncert Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” w Limanowej

W dniu 23.10.2022r. w Sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury odbył się trzeci Koncert z cyklu Koncertów Papieskich w wykonaniu Zespołu Muzycznego SYJON ❗❗❗🥰❤😇
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspólną modlitwę, za obecność i za każde dobre słowo❗❤️

Wielkie dzięki składamy Panu Bogu, za wszelkie łaski oraz Matce Najświętszej, która każdego dnia czuwa nad nami❗😇❤
Wierzymy, że modlitwa skierowana do Pana Boga naszego, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, rozpaliła w nas wszystkich ogromy płomień miłości oraz, że św. Jan Paweł II wstawił się i będzie się wstawiać za nami i za naszymi rodzinami❗❤️

Serdeczne podziękowania za współorganizację tego wyjątkowego wydarzenia składamy:
– ks. Bogdanowi Mikołajczykowi – Diecezjalnemu koordynatorowi Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia w Tarnowie,❗😇🥰
– Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej❗😇🥰

Dziękujemy Dyrekcji Limanowskiego Domu Kultury za możliwość organizacji koncertu ❗😇

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu ,,Muzyka’’ realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ❗❗❗

Patronatem Honorowym wydarzenie zostało objęte przez:
– Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża❗😇
– Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia’’❗😇
– Burmistrza Miasta Limanowa Pana Władysława Biedę ❗😇
– Starostę Powiatu Limanowskiego Pana Mieczysława Urygę ❗😇

Dziękujemy pracownikom Limanowskiego Domu Kultury za okazaną pomoc techniczno-organizacyjną❗😇

Dziękujemy Partnerom/Darczyńcom: Firmie CATKOP, Meble SENTRO, Meble Białoń, TAURUSTAL, Organizacja wesel oraz uroczystości okolicznościowych Halina Zając, Stacja Paliw Skrzydlna Beata Kaim, Zając – drzwi i okna, KK meble na wymiar, Jarosz – schody i podłogi, Klinice Wolmed, restauracji ,,Cud, Miód i Orzeszki’’, OTI Elektronik Robert Kawecki, Zakładowi Stolarskiemu Edward Kaleta, Społecznej Akademii Nauk oraz Zakładowi Stolarskiemu Kaleta Piotr ❗😇

Dziękujemy Patronom Medialnym: Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Telewizji SYNAJ, Portalowi Chrześcijańskie Granie i Tarnowskiemu Gościowi Niedzielnemu ❗😇

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przybyli na to wydarzenie.❗❤😇🥰

Koncert Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” w Skierniewicach

W dniu 15.10.2022r. w Sali koncertowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbył się drugi Koncert z cyklu Koncertów Papieskich w wykonaniu Zespołu Muzycznego SYJON ❗❗❗🥰😇❤


Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspólną modlitwę, za obecność i za każde dobre słowo❗❤
Wielkie dzięki składamy Panu Bogu, za wszelkie łaski oraz Matce Najświętszej, która każdego dnia czuwa nad nami❗😇❤
Wierzymy, że modlitwa skierowana do Pana Boga naszego, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, przyniosła i jeszcze przyniesie wielkie owoce❗❤

Dziękujemy Dyrekcji Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach za możliwość organizacji koncertu ❗😇

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,,Kultura – Interwencje. Edycja 2022.”❗❗❗

Patronatem Honorowym wydarzenie zostało objęte przez:
– Metropolitę Łódzkiego abp Grzegorza Rysia❗😇
– Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziubę❗😇
– Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia’’❗😇
– Prezydenta Miasta Skierniewice Pana Krzysztofa Jażdżyka ❗😇
– Starostę Skierniewickiego Pana Mirosława Belinę ❗😇

Dziękujemy pracownikom Centrum Kultury i Sztuki za okazaną pomoc techniczno-organizacyjną❗😇

Dziękujemy Sponsorom/Darczyńcom: Społecznej Akademii Nauk i Klinice Wolmed oraz restauracji ,,Cud, Miód i Orzeszki’’ ❗😇
Dziękujemy Patronom Medialnym: TVP3 Łódź, Radio RSC i Portalowi Chrześcijańskie Granie ❗😇
Dziękujemy również Firmie Motions Films za realizację transmisji on-line na YouTube.❗😇
Podziękowania należą się również Joli Chęcińskiej, za przygotowanie pięknej fotorelacji z tego wydarzenia❗❤🥰😇
Dziękujemy również wszystkim przybyłym na to wydarzenie oraz tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem kanału YouTube.🥰❤😇

Koncert Papieski pt. ,,Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” w Pabianicach

W dniu 09.10.2022r. w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach odbył się Koncert pt. „Święty Jan Paweł II – Papież Wolności” w wykonaniu Zespołu Muzycznego SYJON, z którym wystąpił Henryk Czich (UNIVERSE). ❗❗❗🥰😇❤️
Celem organizacji tego koncertu było podkreślenie niebagatelnej roli jaką w procesie pokojowego oswobodzenia Polski odegrał św. Jan Paweł II, który w okresie swojego pontyfikatu kładł duży nacisk na wartości takie jak: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Wartości te zostały wpisane w polską tradycję państwową i narodową. ❗🥰😇❤️
Koncert został połączony z Dniem Papieskim, który ustanowiono dnia 27 lipca 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej, choć obchodzone je już od 2001 roku ❗❗❗
Jest to polskie święto, obchodzone co roku w niedzielę przed 16 października. ❤️
Zostało ono ustanowione, aby uczcić osobę Papieża Polaka, Jana Pawła II, jako hołd dla Jego świętości. Data ta ma znaczenie, ponieważ 16 października kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. ❤️❤️
Podczas koncertu zaprezentowane zostały utwory muzyczne, które w czasie pielgrzymek do ojczyzny były śpiewane przez Polaków i samego Papieża. Mając na uwadze to, że Ojciec Święty cały swój pontyfikat zawierzył Maryi, podczas koncertu nie zabrakło utworów Maryjnych ❗😇❤️💙
Dziękujemy Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach za możliwość organizacji koncertu ❗😇


Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,,Kultura – Interwencje. Edycja 2022.”❗❗❗

Patronatem Honorowym wydarzenie zostało objęte przez:
– Metropolitę Łódzkiego abp Grzegorza Rysia❗😇
– Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia’’❗😇
– Prezydenta Miasta Pabianic Pana Grzegorza Mackiewicza❗😇
– Starostę Pabianickiego Pana Krzysztofa Haburę ❗😇
– Wójta Gminy Pabianice Pana Marcina Wieczorka❗😇

Dziękujemy pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za okazaną pomoc techniczno-organizacyjną❗😇

Dziękujemy Sponsorom/Darczyńcom: Społecznej Akademii Nauk i Klinice Wolmed oraz restauracji ,,Cud, Miód i Orzeszki’’ ❗😇

Dziękujemy Patronom Medialnym: TVP3 Łódź, B24, Nowe Życie Pabianic, Portalowi Chrześcijańskie Granie i Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela. ❗😇

Dziękujemy również Firmie Motions Films za realizację transmisji on-line na YouTube.❗😇

Podziękowania należą się również Joli Chęcińskiej, za przygotowanie pięknej fotorelacji z tego wydarzenia❗❤😇🥰

Dziękujemy również wszystkim przybyłym na to wydarzenie oraz tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem kanału YouTube.🥰😇❤

Koncert Maryjny pt. ,,Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami”

W dniu 08.10.2022r. podczas IX Archidiecezjalnej Pielgrzymki Grup Żywego Różańca Archidiecezji Łódzkiej do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskiej odbył się Koncert Maryjny pt. ,,Maryjo, Królowo Pokoju módl się za nami’’ w wykonaniu Zespołu Muzycznego SYJON ❗❗❗💙
Dziękujemy ks. Proboszczowi Piotrowi Pirkowi za zaproszenie do Kolegiaty Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku ❗😇


Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu ,,Muzyka’’ realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ❗❗❗

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Łasku za udzielenie wsparcia finansowego❗❗❗


Dziękujemy za Patronat Honorowy, którego udzielił nam Starosta Łaski Pan Piotr Wołosz❗😇


Dziękujemy Sponsorom/Darczyńcom: Społecznej Akademii Nauk i Klinice Wolmed ❗😇


Podziękowania należą się ekipom technicznym: Agencji Muzycznej A&A za realizację dźwięku oraz Firmie Motions Films za realizację nagrania transmisji na YouTube.❗😇


Dziękujemy również Joli Chęcińskiej, za przygotowanie pięknej fotorelacji z tego wydarzenia❗😇


Dziękujemy również wszystkim przybyłym na to wydarzenie oraz zapraszamy do odsłuchania nagranej transmisji na YouTube przez kanał Zespołu Muzycznego SYJON.🥰😇❤️💙
https://youtu.be/2EPU9HAHKzk

Jarmark Dominikański w Piotrkowie Trybunalskim

W dniach 29 – 31 lipca 2022r. w Piotrkowie Trybunalskim z okazji upamiętnienia 800. rocznicy przybycia dominikanów do Polski odbywał się Jarmark Dominikański, Wydarzenia związane z Jarmarkiem miały miejsce w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim oraz na Rynku Trybunalskim❗❗❗

Chcieliśmy bardzo podziękować Rektorowi Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej ks. Piotrowi Urbaniakowi, za zaproszenie na to wydarzenie ❗😇

Dziękujemy pracownikom Centrum Idei ku Demokracji na czele z Panem Jarosławem Widerą za okazaną pomoc techniczno-organizacyjną❗😇

Podziękowania należą się ekipom technicznym: Agencji Muzycznej A&A za realizację dźwięku i światła oraz Firmie Motions Films za realizację transmisji on-line na YouTube ❗😇

Dziękujemy również Joli Chęcińskiej, za przygotowanie pięknej fotorelacji z tego wydarzenia❗😇

Dziękujemy również wszystkim przybyłym na to wydarzenie oraz tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i YouTube ❗😇❤️

Koncert Chwały i Pokoju

W dniu 16 czerwca 2022r. w Uroczystość Bożego Ciała, w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się wydarzenie pt. ,,Koncert Chwały i Pokoju’’ ❗❗❗

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. ❤
~ (Mt 26,26-28)

Dziękujemy Rektorowi Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek ks. Piotrowi Urbaniakowi za możliwość organizacji koncertu w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim❗😇

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu ,,Muzyka’’ realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Wojewódzkiego Programu pn. ,,Moce nadŁódzkie’’❗❗❗

Dziękujemy za Patronat Honorowy, którego udzielili nam:
– Metropolita Łódzki abp Grzegorz Ryś❗😇
– Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński❗😇
– Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber❗😇
– Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak❗😇
– Starosta Powiatu Piotrkowskiego dr Piotr Wojtysiak❗😇

Dziękujemy przedstawicielom władzy państwowej i samorządowej za obecność podczas koncertu. Dziękujemy:
– Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Zbigniewowi Ziembie❗😇
– Radnemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Łukaszowi Janikowi❗😇

Dziękujemy artystom ukraińskiego kwartetu operowego LEONVOCI, którzy zaprezentowali najpiękniejsze, ukraińskie utwory ludowo-patriotyczne oraz artystom Zespołu Muzycznego Syjon, którzy poprowadzili koncert.❤😇🎤🎼🎹🥁🎻🎸🎻

Dziękujemy pracownikom Centrum Idei ku Demokracji na czele z Panem Jarosławem Widerą za okazaną pomoc techniczno-organizacyjną❗️😇

Dziękujemy Sponsorom/Darczyńcom: Społecznej Akademii Nauk, Klinice Wolmed, Firmie Systemy Ogrodzeniowe oraz GPR Suflidowo. ❗️😇

Dziękujemy Patronom Medialnym: Telewizji Piotrków, Strefie FM, Plus Radio, Portalowi Chrześcijańskie Granie i Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela. ❗️😇

Podziękowania należą się ekipom technicznym: Agencji Muzycznej A&A za realizację dźwięku i światła oraz Firmie Motions Films za realizację transmisji on-line na Facebooku.❗️😇

Dziękujemy również Joli Chęcińskiej, za przygotowanie pięknej fotorelacji z tego wydarzenia❗❤🥰😇

Dziękujemy również wszystkim przybyłym na to wydarzenie oraz tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i YouTube.🥰😇❤️

ZAPROSZENIE NA KONCERT CHWAŁY I POKOJU – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ! / ЗАПРОШЕННЯ НА КОНЦЕРТ СЛАВИ І МИРУ – м.ПЬОТРКУВ ТРИБУНАЛЬСЬКИЙ !

ZAPROSZENIE NA KONCERT CHWAŁY I POKOJU – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ❗❗❗🇵🇱🇺🇦

Rektor Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na ,,Koncert Chwały i Pokoju’’, który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała tj. 16 czerwca 2022 roku o godz.17.30 ❗❤😇
Wydarzenie zostanie zorganizowane w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim, znajdującym się przy ul. Rycerskiej 3❗🥰😇
Wejście na dziedziniec CIkD znajduje się od strony Placu Tadeusza Kościuszki.☺

Ideą koncertu jest kultywowanie tradycji Uroczystości Bożego Ciała. Przypomina nam ona o cudownej mocy Chrystusa, którego Ciało i Krew my sami przyjmujemy poprzez Komunię Świętą.❤❤❤
Podczas koncertu będziemy solidaryzować się z Narodem Ukraińskim.💙💛 Księża poprowadzą modlitwę za Ukrainę i o pokój na świecie ❗
Na scenie wystąpią artyści ukraińskiego kwartetu operowego LEONVOCI, który pochodzi ze Lwowa oraz artyści Zespołu Muzycznego Syjon. Wykonane zostaną ukraińskie utwory ludowo-patriotyczne. Zaprezentowane zostaną również najpiękniejsze utwory muzyczne związane ze Świętem Bożego Ciała.❤️🎼🎤🎼🎹🥁🪗🎸🎻

Koncert został objęty Patronatem Honorowym Metropolity Łódzkiego Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka oraz Starosty Powiatu Piotrkowskiego Pana Piotra Wojtysiaka.❗️❗️❗️

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie oraz zachęcamy do udostępniania tej wiadomości, by jak najwięcej osób mogło w ten szczególny dzień poprzez muzykę i śpiew wielbić Pana Boga❗️❤️🥰😇

❗️ Program koncertu ❗️
* 17.30 – występ ukraińskiego kwartetu operowego LEONVOCI
* 18.30 – UWIELBIENIE – występ Zespołu Muzycznego Syjon
* 20.00 – EUCHARYSTIA
* 21.00 – PROCESJA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

ЗАПРОШЕННЯ НА КОНЦЕРТ СЛАВИ І МИРУ – м.ПЬОТРКУВ ТРИБУНАЛЬСЬКИЙ ❗️❗️❗️🇵🇱🇺🇦
Ректор академічного костелу сестер домініканок Богородиця Снігова в Пьотркові Трибунальському запрошує на «Концерт слави та миру», який відбудеться на свято Тіла Христового 16 червня 2022 року о 17.30❗️❤😇
Захід буде організовано в Центрі ідей демократії в Пьотркуві Трибунальському, адреса: вул. Rycerska 3❗️🥰😇
Вхід до подвір’я CIkD – з площі Тадеуша Костюшка.☺️

Ідея концерту – плекати традицію святкування Тіла Христового. Це нагадує нам про чудотворну силу Христа, Тіло і Кров якого ми самі приймаємо через Святе Причастя. ❤❤❤
Під час концерту ми будемо проявляти солідарність з українським народом. 💙💛Священники читатимуть молитву за Україну та мир у всьому світі.❗️
На сцені виступлять артисти українського квартету LEONVOCI зі Львова, та артисти музичного гурту Syjon. Під час концерту прозвучать українські народно-патріотичні пісні. Також будуть представлені зразки найкращої музики, пов’язані зі святом Тіла Христового. ❤️🎼🎤🎹🥁🪗🎻🎸

Концерт відбудеться під почесним патронатом митрополита Лодзінського архієпископа Гжегожа Риса, воєводи Лодзінського п. Тобіаша Боченського, маршала Лодзінського краю, п. Гжегожа Шрайбера, президента міста Пьотркова Трибунальського п. Кшиштоф Хойняк та староста Пьотрківського повіту п. Петро Войтисяк.❗️❗️❗️

Ми сердечно запрошуємо вас на цю подію та закликаємо поділитися цією новиною, щоб якомога більше людей прославляли Бога через музику та спів у цей особливий день ❗️❤️🥰😇

❗️ Концертна програма ❗️
* 17.30 – виступ українського квартету LEONVOCI
* 18.30 – Богослужіння – виступ музичної групи Syjon
* 20.00 – ЄВХАРИСТІЯ.
* 21.00 – УРОЧИСТА ХОДА З НАЙСВЯТІШИМИ ДАРАМИ.

„Bo kochać to znaczy tworzyć” – Koncert Patroni Roku 2021

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi z udziałem Wicepremiera i Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego odbyło się wydarzenie pt. „Bo kochać to znaczy tworzyć” – Koncert Patroni Roku 2021 ❤️🥰

Koncert został zorganizowany w celu upamiętnienia wybitnych postaci: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza, ustanowionych przez Sejm RP patronami 2021 roku. Celem koncertu było również ukazanie dziedzictwa kulturowego i różnorodności muzycznej naszego regionu.❤️🥰

Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej ,,Syjon”, którego integralną częścią jest Zespół muzyczny „Syjon” we wrześniu 2021 roku zorganizowało wydarzenie poświęcone błogosławionemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu pt. „Wszystko postawiłem na Maryję”❗❤🥰 To właśnie dzięki temu wydarzeniu zostaliśmy wyróżnieni spośród innych organizacji pozarządowych w województwie łódzkim, i zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania się w Teatrze Wielkim w Łodzi❗❗❗
Podczas występu Zespół Muzyczny Syjon zaprezentował dwa autorskie utwory, których autorem (teksty i muzyka) jest lider zespołu Jacek Krężlik❗❗❗

Tytuły tych utworów to: ,,Gorzki korzeń” oraz ,, Matko Boga Najwyższego”🥰❤🎻🎸🥁🪗🎹🎤
Utwór pt. ,,Gorzki korzeń” zawiera Słowo Boże i miał swoją premierę na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi❗ Utwór jest protest songiem przeciwko złu, z którym stykamy się każdego dnia i przeciwko złu, które dzisiaj zabija niewinnych ludzi oraz niszczy Ukrainę. Poprzez ten utwór zespół solidaryzował się z Narodem Ukraińskim❗💙💛

Nasz wielki rodak Papież Święty Jan Paweł II i jednocześnie przyjaciel Kardynała Wyszyńskiego powiedział: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”❤❗❗❗

Biblia mówi: „Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni.” (List do Hebrajczyków 12,15)❗😇

Bóg karze nam odrzucić wszelką gorycz i nienawiść. Biblia mówi: „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.” (List do Efezjan 4,31)❗😇

Utwór pt. ,,Matko Boga Najwyższego’’ został napisany na chwałę i cześć Maryi ❗❤🥰 Zawiera w sobie nutkę optymizmu na trudne czasy w jakich przyszło nam żyć. Premiera utworu miała miejsce podczas koncertu jaki odbył się z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego pt.: „Wszystko postawiłem na Maryję”❗ Słowo Boże zawarte w tym utworze jest początkiem rozdziału Nowego Testamentu, Apokalipsy św. Jana, który ilustruje walkę zła, czyli szatana z Kościołem w ciągu wieków.❤❗❗❗

,,Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Ap. 12,1❗😇

Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że nasz zespół mógł wystąpić na drugiej pod względem wielkości scenie operowej w Polsce❗🥰🎤🎹🥁🎻
Gorąco wierzymy, że Słowo Boże, które zostało zawarte w tych utworach, pokrzepiło i będzie pokrzepiać wiele serc, które w tych trudnych czasach tego potrzebują. Wielkie dzięki składamy Panu Bogu, za ogrom łask, które nam zsyła. Pragniemy dalej działać i głosić Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas pośle❗❤🥰😇

Koncert poprowadził Krzysztof Ziemiec❗❤🥰😇

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Grzegorz Schreiber oraz Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego Panu Zbigniew Ziemba WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, za wyróżnienie i zaproszenie❗❤🥰😇

Dziękujemy wszystkim technikom, akustykom, oświetleniowcom oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom z Teatr Wielki w Łodzi, za pomoc w przygotowaniach i w realizacji naszego występu❗❤🥰😇

Dziękujemy również Jolanta Chęcińska, za przygotowanie pięknej fotorelacji z tego wydarzenia❗❤🥰😇

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszego zespołu❗❤🥰😇
Jesteśmy wdzięczni za Waszą obecność podczas tego wydarzenia, a wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogli być z nami dziękujemy za wsparcie duchowe❗❤🥰😇

Niech dobry Pan Bóg rozpali ogień miłości w Waszych i naszych sercach, a Matka Boża otula nas wszystkich płaszczem Swojej opieki❗❤😇🥰❤